Danh sách hội viên

Họ và tên
Ngành học
Thời gian học
Cơ quan đang công tác
Chi hội
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Trưởng BM.KTN nước ngọt, KTS, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM.KTN nước ngọt, KTS, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Trưởng BM.Thủy sinh học ứng dụng, KTS, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Phó trưởng KHoa TS, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM.KTN Hải sản, KTS-ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM.KTN Hải sản, KTS-ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM.KTN Hải sản, KTS-ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Trưởng BM. KTN Hải sản, KHoa TS- ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: P. Trưởng Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Bộ môn Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường & TNTN
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM. Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường & TNTN
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM QLMT. Khoa MT&TNTN
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM. Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi trường & TNTN
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: P. Trưởng Khoa Môi trường & TNTN, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: BM. Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi trường & TNTN
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Khoa KHTN, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Khoa KHTN, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
Ngành học:
Thời gian học:
Cơ quan đang công tác: Khoa KHTN, ĐHCT
Chi hội: Cần Thơ
FANPAGE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây